Zmiany w prawie spadkowym

W Polsce od 15 listopada 2023 roku obowiązują istotne zmiany w prawie spadkowym, które wprowadzają nowe zasady dziedziczenia, procedury odrzucenia spadku, a także modyfikują kwestie związane z niegodnością dziedziczenia. Oto podsumowanie najważniejszych zmian:

  1. Uproszczenie procedury odrzucenia spadku przez dzieci: Rodzice mogą teraz odrzucać spadek w imieniu małoletnich dzieci bez konieczności uzyskiwania zgody sądu opiekuńczego, pod warunkiem złożenia oświadczenia przed notariuszem lub w sądzie. Zgoda sądu jest jednak nadal wymagana w sytuacjach, gdy dziecko dziedziczy po jednym z rodziców bezpośrednio.
  2. Nowe terminy dla oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku: Wprowadzono możliwość zawieszenia sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia w sytuacji, gdy wymagane jest zezwolenie sądu. To dotyczy głównie małoletnich spadkobierców, dla których rodzice lub opiekunowie prawni starają się o zezwolenie na przyjęcie lub odrzucenie spadku w ich imieniu.
  3. Ograniczenie trzeciej grupy spadkobierców: Zmieniono zasady dziedziczenia ustawowego, ograniczając liczbę osób uprawnionych do dziedziczenia w celu uproszczenia procedur spadkowych. Zmiany te mają na celu skrócenie procesów poszukiwania spadkobierców przez sąd, redukując liczbę osób, które mogą być powołane do dziedziczenia.
  4. Rozprawy spadkowe bez zawiadamiania dalszych krewnych: W procesach spadkowych udział mają teraz tylko najbliżsi krewni, tak jak małżonek, zstępni, rodzice, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Ogranicza to krąg osób uczestniczących w rozprawie i przyspiesza procedury spadkowe, choć dalsi spadkobiercy wciąż mogą zgłosić swoje roszczenia, jeśli dowiedzą się o sprawie.
  5. Zmiany dotyczące niegodności dziedziczenia: Rozszerzono przesłanki, które mogą prowadzić do uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których spadkobierca uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy.

Te zmiany mają znaczący wpływ na procesy spadkowe w Polsce, upraszczając niektóre procedury i ograniczając potencjalne komplikacje związane z dziedziczeniem. Warto, aby zarówno potencjalni spadkobiercy, jak i osoby planujące swoje testamenty zapoznały się z nowymi regulacjami, by lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w kontekście prawa spadkowego.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner