Osoby fizyczne

Kancelaria świadczy usługi i porady prawne dla osób fizycznych, które obejmują m.in.:
– jednorazowe porady prawne oraz konsultacje
– sporządzanie umów oraz pism procesowych
reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym
– sprawy z zakresu prawa pracy w tym: sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o zaległe wynagrodzenie, reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądami, sprawy o dyskryminację, mobbing
– sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego w tym: sprawy o rozwód, separację, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku,
– sprawy dotyczące prawa nieruchomości w tym: analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, umowy dotyczące inwestycji budowlanych,
– sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej w tym: sprawy o naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich, naruszenie dóbr osobistych
– reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner