Zakres usług

– prawo cywilne
– prawo rodzinne i spadkowe
– prawo pracy
– prawo gospodarcze
– prawo handlowe
– prawo upadłościowe i naprawcze
– prawo lokalowe, spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
– prawo konsumenckie
– prawo zamówień publicznych
– prawo budowlane
– prawo obrotu nieruchomościami
– odszkodowania
– zabezpieczenia wierzytelności
– prawo własności intelektualnej
– prawo administracyjne
– zastępstwo procesowe

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner