Zakres usług

 
 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne i spadkowe
 • prawo pracy
 • prawo gospodarcze
 • prawo hadlowe
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo lokalowe, spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo budowlane
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • odszkodowania
 • zabezpieczenia wierzytelności
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo administracyjne
 • zastępstwo procesowe