Osoby fizyczne

Kancelaria świadczy usługi i porady prawne dla osób fizycznych, które oejmują m.in.:
  • jednorazowe porady prawne oraz konsultacje
  • sporządzanie umów oraz pism procesowych
  • reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym
  • sprawy z zakresu prawa pracy w tym: sprawy o przywrócenie do pracy, sprawy o zaległe wynagrodzenie, reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądami, sprawy o dyskryminację, mobbing
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego w tym: sprawy o rozwód, separację, alimenty, wykonywanie władzy rodzicicielskiej, stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku,
  • sprawy dotyczące prawa nieruchomości w tym: analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, umowy dotyczące inwestycji budowlanych,
  • sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej w tym: sprawy o naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich, naruszenie dóbr osobistych
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym