Przedsiębiorcy


Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego która obejmuje:

  • obsługę prawną

  • zakładanie przedsiębiorstw

  • sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów

  • wydawanie opinii prawnych

  • przygotowywanie pism sądowych

  • udzielanie konsultacji prawnych

  • reprezentacja spółek przed sądami i innymi organami

  • windykację wierzytelności

  • zbiorowe prawo pracy

  • zastępstwo procesowe